Barnekonvensjons- dagen

Grunnleggende rettigheter for alle.

Vi gleder oss til å markere barnekonvensjonsdagen 2024 15. november kl.10.00.
På denne dagen inviteres skoler fra hele Trondheim, FN-sambandet og Redd Barna til Barnas Katedral for å markere barnekonvensjonsdagen.

FNs barnekonvensjon er en internasjonal avtale som gir barn og unge under 18 år et særskilt menneskerettighetsvern. Den gir barna de samme grunnleggende rettigheter, uansett hvem de er og hvor de bor.

Under markeringen får elever fra 5. til 7. trinn anledning til å presentere sin kunstneriske uttrykk for denne dagen og hva som er viktig for barn og unge over hele verden.

I 2021 ble elevenes kunstprosjekter kjøpt av den lokale bedriften «Søderberg og partners Wealth management». Dette ga 15.000 kroner til Unicef.

Alle barna fikk banan fra BAMA, etter en begivenhetsrik og bærekraftig barnekonvensjonsdag.

Se mehr bilder fra Barnekonvensjonsdagen her: