Kirkeskipet

Kirkeskipet er en gudstjeneste barn mellom null og tre år er med på å skape. Her utforsker de små rommet på egne premisser sammen med andre barn. Noen gudstjenester er for barnehagene, andre for familier. Se datoer under. 

Kirkeskipet er en lek, eller en handling, som vi leker ut sammen med barna. Som voksne inviteres vi til å være med i et symbolsk og imaginært kirkeskip. Her reiser vi på fisketur, synger, spiser og leker sammen. Metaforen med båten brukes flere ganger i Bibelen. Båten danner et tett og nært fellesskap, og skaper mye glede og lek.

Foto: Karina Lein

Mot slutten av gudstjenesten inviteres alle til lystenning. Barn elsker lys! Når lyset er tent, lyder ordene: «Kristus er verdens lys, han skal også være ditt lys.» De små følges frem og setter lyset på glassplaten. Et lyshav dannes!

Kirkeskipet har mange elementer der barns spiritualitet får næring. Fantasien brukes, undring vekkes når lys tennes og klokker ringer.

Ved utgangen gis barna mulighet til å få et kors tegnet med vann i hånden. Liturgen sier «Gud går med deg» og lukker barnets hånd. Vannet er noe som alle må ha for å leve. På den måten får vannkorset en dyp symbolikk. De kan også tegne det på hverandre. Slik bærer de små med seg Jesus sin kjærlighets tegn ut i hverdagen i barnehagen og hjemmet.

Kirkeskipet høsten 2023

  • 14.september for barnehager
  • 21.september for barnehager
  • 28.september for barnehager
  • 30.september for familier
  • 5.oktober for barnehager

Høsten 2021 ble boka «Kirkeskipet – gudstjeneste på de minste barnas premisser» gitt ut. Her kan du se videoer der preses Olav Fykse Tveit, forfatter Ragnhild Steinholt, sokneprest Hilde Rosenkrantz, diakon Sissel Smørvik og frivillig Berit Møller forteller om boka og om sine erfaringer med Kirkeskipet:

Redaktør Ragnhild Steinholt

Preses Olav Fykse Tveit

Frivillig hjelper Berit Møller

Diakon Sissel Smørvik

Sokneprest Hilde Rosenkrantz