Teaterverkstedet

Undring, skapertrang, engasjement og fantasi. Sammen lager vi teater.
Neste teaterverkstedet starter 7.september og varer til begynnelsen av desember.
Vi har to grupper, «fantasi» som passer for barn mellom 7-9 år og er fra kl.15.00-16.30 og «magi» som passer for barn mellom 10-13 år og er fra kl.17.00-18.30.

Vi starter gjerne et semester med å bli kjent med hverandre i trygge rammer, gjennom lek og teaterøvelser. Alle kan få være med hos oss, uansett om du er nybegynner, eller mer erfaren. Den eneste forutsetningen for å være med er å ha lyst! Her serveres mat for gruppen som er kommer rett etter skoletid. For de som kommer senere på dagen, serveres snacks og saft.

Foto: Karina Lein

Med på manuset
I Barnas Katedral får barna sammen med instruktør være med å forme manuset. Vi har gjerne improvisasjoner og dramatiseringer av bestemte temaer og tekster i starten av semesteret. Før det endelige manuset skal utarbeides, har vi også sammen et skriveverksted.
Barna kan også komme med forslag på tematikk og sanger. At alle føler et eierskap til manuset er viktig: At dette er noe vi sammen har skapt! Manuset blir til slutt sydd sammen, og det lages en rød tråd og hver rolle er tilpasset den enkelte skuespilleren.

Lager teaterstykkene selv
I Barnas Katedral lager vi ofte stykkene våre selv. Det er så givende og spennende og bruke barnas undring, skapertrang, engasjement og fantasi til å sammen lage teater.
Til forskjell fra en «ordinær» gruppe, så er vi også i en kirkelig setting. Dermed har også stykkene våre gjerne kristen «ramme». Det kan f.eks. være kristne verdier og læresetninger som vi bruker i stykket, eller det kan være en kjent bibelhistorie vi moderniserer til en aktuell situasjon i dagens samfunn.
Vi kan ofte bruke en del tid på å forske i tekster fra Bibelen, og teste ut hvordan vi kan dra paralleller fra historiene til erfaringer vi selv opplever i dag. Bibelhistorier vi har jobbet med er f.eks. «Tolleren Sakkeus», «Den barmhjertige samaritan» og «Den blinde mann Bartimeus».

De ti bud
Vi kan og f.eks. hente inspirasjon fra de 10 bud, fra nestekjærlighet, eller fra setninger som f.eks. «vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg». Sangene bruker også som regel ha kristent innhold. Likevel er det ikke en nødvendighet å være personlig kristen for å være med, men det kan være fint å ha en nysgjerrighet. Vi har også hatt med barn som forteller at de enten er muslimer, buddhister og ikke-troende, og de har trivdes godt i gruppa selv om det er i kirka.
Vi har prøvd oss på mye forskjellig i de årene hvor jeg har jobbet i Lademoen kirke, alt fra skyggeteater til vandreteater. Og vi syns det er spennende å spille teater i kirka og bruke alle kirkas kriker, kroker og nivåer. Det er ikke sjeldent at skuespillerne er å finne både i prekestol og oppe i galleriet.

Elise Hunsmo, instruktør

Elise Hunsmo

Instruktør

Elise Hørgård Unsmo er frilanser og jobber som teaterpedagog og skuespiller. Hun har Bachelorgrad i drama og teater fra NTNU. I sin bacheloroppgave skrev hun om hvordan teater kan være ressurs-styrkende for deltakerne. Ukentlig er hun instruktør for fem teatergrupper, hvorav to av gruppene er i Lademoen kirke. Når hun ikke jobber med teater eller film, er hun å finne på Babysang i Berg kirke og hun jobber også som støttekontakt. Hun er veldig glad i å jobbe med barn, og motiveres og inspireres av deres skaperevne og fantasi! Hennes hjertesak er at vi alle mennesker, unge, voksne og eldre alltid må forsøke å beholde barnet i oss – og det å jobbe med teater kan absolutt bidra positivt til dette.