Vi jobber her

Vi jobber her

Kathrin Kampfer

Prosjektleder

Jeg er ansvarlig for prosjektene i Barnas Katedral. Jeg har en master i kulturledelse, fransk og historie. Opprinnelig kommer jeg fra Østerrike, har også bodd i Frankrike, Nederland og USA. Jeg har fire gutter og er veldig glad i å jobbe med barn, unge og kunst og kulturprosjekter. I Trondheim har jeg jobbet i to barnehager med barn i alle aldre. I Barnas Katedral er det en stor glede å jobbe med mange forskjellige prosjekter i forbindelse med barn, skoler, barnehager, kunst, kultur og kirke. Barnas Katedral er en fargerik møteplass hvor jeg får masse inspirasjon fra.

Telefon: 920 15 311
E-post: kk456@kirken.no

Sissel Håve Smørvik

Diakon

Som diakon får jeg treffe mange forskjellige folk, som for eksempel å besøke noen som er syke, snakke med noen som er triste, dele ut mat til noen som trenger litt ekstra, treffe barn som kommer til kirka og prøve å lage gode møteplasser for alle. Jeg liker å jobbe i Barnas Katedral fordi jeg synes barn er både de morsomste og klokeste menneskene jeg møter. De har et spennende perspektiv på livet, som jeg tror vi voksne har mye å lære av. Jeg håper Barnas Katedral kan være et åpent sted der det er naturlig for barn å komme. Samtidig at Barnas Katedral blir en naturlig deltaker når andre i nærmiljøet har arrangementer.

Martine Moore Edvardsen

Menighetspedagog

Jeg har en master i drama/teater, og her så heldig å få bruke faget mitt i møte med barn i alle aldre i trosopplæringen vi har i kirka og i Barnas Katedral. Barnas Katedral skaper muligheter for barn i mange aldre til å oppleve skaperglede og kreativ utfoldelse gjennom sine lavterskeltilbud innen ulike kunstuttrykk. Jeg som jobber i Barnas Katedral er heldig som får være med å bidra til barns undring, glede og følelse av tilhørighet gjennom de aktivitetene vi har her i kirka. De kan løpe rett fra skolen og hit for å leke og ha det gøy, eller ta med seg hele familien til et deilig middagsmåltid sammen med andre naboer.