Vi jobber her

Kathrin Kampfer

Prosjektleder

Jeg er ansvarlig for prosjektene i Barnas Katedral. Jeg har en master i kulturledelse, fransk og historie. Opprinnelig kommer jeg fra Østerrike, har også bodd i Frankrike, Nederland og USA. Jeg har fire gutter og er veldig glad i å jobbe med barn, unge og kunst og kulturprosjekter. I Trondheim har jeg jobbet i to barnehager med barn i alle aldre. I Barnas Katedral er det en stor glede å jobbe med mange forskjellige prosjekter i forbindelse med barn, skoler, barnehager, kunst, kultur og kirke. Barnas Katedral er en fargerik møteplass hvor jeg får masse inspirasjon fra.

Telefon: 920 15 311
E-post: kk456@kirken.no

Sissel Håve Smørvik

Diakon
Som diakon får jeg treffe mange forskjellige folk, som for eksempel å besøke noen som er syke, snakke med noen som er triste, dele ut mat til noen som trenger litt ekstra, treffe barn som kommer til kirka og prøve å lage gode møteplasser for alle. Jeg liker å jobbe i Barnas Katedral fordi jeg synes barn er både de morsomste og klokeste menneskene jeg møter. De har et spennende perspektiv på livet, som jeg tror vi voksne har mye å lære av. Jeg håper Barnas Katedral kan være et åpent sted der det er naturlig for barn å komme. Samtidig at Barnas Katedral blir en naturlig deltaker når andre i nærmiljøet har arrangementer.

Hilde Rosenkrantz

Sokneprest

Jeg har arbeidet som sogneprest i Lademoen og Bakklandet kirke i 22 år. I Barnas Katedral har jeg vært med fra begynnelsen av i 2015. Vi er et stort team fra stab og folk utenfra som har utviklet Barnas Katedral. Det er inspirerende å være med og bli kjent med barn og unge. Jeg ønsker at Barnas Katedral skal være et møtested for barn og barnefamilier, og at kirkerommet er et sted en kan komme til med hele seg.

Martine Moore Edvardsen

Menighetspedagog
Jeg har en master i drama/teater, og her så heldig å få bruke faget mitt i møte med barn i alle aldre i trosopplæringen vi har i kirka og i Barnas Katedral. Barnas Katedral skaper muligheter for barn i mange aldre til å oppleve skaperglede og kreativ utfoldelse gjennom sine lavterskeltilbud innen ulike kunstuttrykk. Jeg som jobber i Barnas Katedral er heldig som får være med å bidra til barns undring, glede og følelse av tilhørighet gjennom de aktivitetene vi har her i kirka. De kan løpe rett fra skolen og hit for å leke og ha det gøy, eller ta med seg hele familien til et deilig middagsmåltid sammen med andre naboer.