Barnas katedral

Et rom for undring
Et rom for lek
Et rom for alle

Hva er Barnas Katedral

I Barnas Katedral ønsker vi å skape åpne rom hvor barn fritt kan bevege, tenke og undre seg. Kreativiteten utforskes gjennom ulike kulturelle aktiviteter. Barnas Katedral bygges av og med barna i samspill med voksne. Alt av aktiviteter foregår vanligvis i Lademoen kirke. Grunnet oppussing av kirken i tidsrommet januar-juni 2022 vil aktivitetene i Barnas Katedral være ved Lilleby skole. Kirkeskipet, gudstjeneste for de minste vil være i Ilen kirke.