Kunstverksted

I Barnas Katedral er kvalitet et bærende element. Derfor inviterer vi også profesjonelle kunstnere til barnas kunstverksted.

Neste kunstverksted starter 6.september og vårer til slutten av november 2022.
Hver tirsdag kl. 15.00 til 16.30.
12 barn får hvert semester plass på vårt kunstverksted.

Foto: Katrin Kampfer

 

Vi startet alltid med at vi spiser mat sammen, frukt, grønnsaker og nybakt brød! I starten av semesteret blir kunstneren kjent med barna, og får høre hvilke ideer og tanker de har om hva de ønsker å gjøre.

På kunstverkstedene kan vi arbeide med ulike uttrykksformer, for eksempel leire og tekstilmaling. Barna har også tatt utgangspunkt i kirkens glassmalerier, og laget kalender inspirert av det.

Et vennlig samfunn
For tiden er kunstpedagog Jasmine Jones engasjert i som profesjonell kunster i kunstverkstedet. Hun sier følgende om det: «Barnas katedral er herlig å jobbe med. Den ligger i en vakker bygning i en nydelig park. Vi har så mye inspirerende skjønnhet i oss. Vi spiser sammen og skaper sammen. Barnas katedral er som et vennlig samfunn.

I høst var temaet blader. Da var barna ute for å se på fargene. Så tegnet de bladet med alle dets linjer. De trente på å fokusere blikket og se detaljer. Etterpå ble de kjent med leiren som materiale, og hvordan de skulle jobbe med den for å lage en skål formet som et høstblad.

Jasmine Jones

Foto: Privat