Sommerkunstcamp

Sommerkunstcamp 2024:

Oppstart 24. juni og varer hver dag frem til 28. juni fra kl. 09.00 – 15.00.

Hver sommer er det sommerkunstcamp i Barnas Katedral – et tilbud til barn mellom sju og 12 år. Her lager barna kunst sammen med profesjonell kunstner.

Påmeldingskjema sommerkunstcamp

Sommerkunstkamp 2024 starter 24. juni varer frem til 28. juni fra kl. 09.00-15.00.

colorfull paintings on a wall

  Jeg samtykker at det tas bilder/video/lydopptak, og at dette materialet kan brukes av Barnas Katedral i interne og eksterne kanaler.

  Les om Sommerkunstcamp 2023 her:

  Kathrin Kampfer

  Prosjektleder

  Jeg er ansvarlig for prosjektene i Barnas Katedral. Jeg har en master i kulturledelse, fransk og historie. Opprinnelig kommer jeg fra Østerrike, har også bodd i Frankrike, Nederland og USA. Jeg har fire gutter og er veldig glad i å jobbe med barn, unge og kunst og kulturprosjekter. I Trondheim har jeg jobbet i to barnehager med barn i alle aldre. I Barnas Katedral er det en stor glede å jobbe med mange forskjellige prosjekter i forbindelse med barn, skoler, barnehager, kunst, kultur og kirke. Barnas Katedral er en fargerik møteplass hvor jeg får masse inspirasjon fra.

  Min hjertesak
  Hvorfor er dette min hjertesak? Jeg har jobbet i mange ulike land, også med å lage godt innhold for barn i kirkerommet. Å gi barna stor plass til å utfolde seg og være med å forme innholdet i kirkerommet, er fantastisk. Denne uka på sommerkunstcampen har forsterket troen på at det går an.

  La kirkerommet påvirke barna og barna påvirke kirkerommet. Velkommen til Barnas Katedral!